Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghề trách nhiệm xã hội

  1. Minh YMT

    Cán bộ HSE an toàn sức khỏe môi trường

    Nếu bạn là cán bộ HSE an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thì đây là một vinh dự lớn lao, đây là nghề trách nhiệm xã hội: giảm thiểu về chấn thương, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, bảo vệ môi trường và tài sản của công ty. Tại sao lại có nghề HSE Nhiệm vụ cán bộ HSE an...