Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định 167/2013/nđ-cp

  1. Ocean242

    Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC

    BẠN TẢI FILE ĐÍNH KÈM Ở CUỐI TRANG NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật phòng cháy và chữa...