Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định 19/2015/nđ-cp

  1. P

    Thảo luận về nghị định 19/2015/NĐ-CP

    Mình mới đọc qua nghị định 19/2015/NĐ-CP vừa ban hành, vì đang làm trong doanh nghiệp nên mình chỉ xét đến các vấn đề của nghị định liên quan tới doanh nghiệp. Cụ thể, mình có một vài thắc mắc về giấy xác nhận hệ thống quản lý môi trường như sau: Vấn đề thứ nhất, theo khoản 2 điều 25 nghị định...
  2. hoahong39

    Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ MT

    Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Nghị định quy định nội dung: + Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khoáng sản; +Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất; +Bảo vệ môi trường làng...