Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

  1. hoahong39

    Bộ TN&MT: Triển khai kế hoạch xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

    Ngày 24/6/2014, tại Hà Nội, ngay sau khi được Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương triển khai kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Tới dự và chủ trì có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn...