Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

  1. hoahong39

    Bộ TN&MT: Triển khai kế hoạch xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

    Ngày 24/6/2014, tại Hà Nội, ngay sau khi được Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương triển khai kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Tới dự và chủ trì có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn...
Top