nghị định xử phạt môi trường

  1. V

    Dự thảo nghị định xử phạt về bảo vệ môi trường

    Bộ Tài Nguyên Môi Trường soạn thảo Dự thảo nghị định xử phạt về bảo vệ môi trường (thay thế nghị định 179/2013/NĐ-CP) và đang trong thời gian nhận góp ý. Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về xử phạt...
scroll-topTop