Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghị quyết số 888a/2015/ubtvqh13

  1. xq.cnmt

    Mức thuế Bảo vệ Môi trường

    Ngày 1/5/2015, Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 điều chỉnh Mức thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ nhờn cụ thể như sau: - Xăng (trừ etanol): tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít - Nhiên liệu bay: tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít - Dầu diezel: tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít -...