@nghiangonghech

  1. M

    Tư vấn Cách lấy điểm đo MTLD

    Chào các bạn. Các bạn cho mình hỏi có quy định hay tài lieu hướng dẫn nào quy định việc chon điểm đo MTLD hay không? Nếu có thì các bạn chỉ giúp mình tài lieu để mình tham khảo nhé! Xin cảm ơn.
scroll-topTop