Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nghiên cứu xử lý nước

  1. hoahong39

    Vỏ cà chua và táo có tác dụng xử lý nước

    Khan hiếm nước sạch trên thế giới là một trong những vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo các chuyên gia, tình trạng này sẽ tồi tệ hơn trong tương lai do con người ngày càng sử dụng nhiều nước hơn, trong khi hầu hết các công nghệ lọc nước đang rất khó tiếp cận với những...