Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ngô hiền

  1. P

    Nhờ tìm giúp dự án ĐTM

    Mình đang phải làm đồ án ĐTM nhưng giáo viên hướng dẫn yêu cầu sinh viên tự tìm cho mình 1 dự án mà chưa đi vào xây dựng để làm ĐTM. Phải tự chọn 1 thông số môi trường để đánh giá, cũng như 1 phương pháp xác định thông số đó. Ai có tài liệu dự án giúp mình với ạ. Cảm ơn nhiều! Nếu có xin gửi...