Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

người lao động

 1. HSE

  Danh mục nội dụng huấn luyện vệ sinh lao động và cấp cứu ban đầu cho người lao động

  DANH MỤC NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG, CẤP CỨU BAN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000) NỘI DUNG SỐ GIỜ HỌC I. Vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp 12 giờ 1. Tác hại của nhiệt độ, vi khí hậu nơi làm việc và biện...
 2. Minh YMT

  Nghị định số 31/2015/NĐ-CP Ngành nghề người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  Các ngành nghề sau người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Điều 28. Danh mục công việc...
 3. Minh YMT

  Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

  Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Luật việc làm 2013 (bài viết này được cập nhật ngày 01/4/2015) Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. Hỗ trợ học nghề. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm...
 4. Minh YMT

  Biển báo an toàn sức khỏe môi trường

  Rất nhiều người lao động chưa nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của biển báo an toàn sức khỏe môi trường. Các hướng dẫn sau có thể giúp người lao động hiểu rõ hơn: TCVN 8092:2009 BIỂN BÁO AN TOÀN Biển báo an toàn vui nhộn Biển báo an toàn P1
 5. Minh YMT

  Xử phạt trong lĩnh vực lao động

  Nếu người lao động phát hiện vi phạm pháp luật thì có thể viết đơn tố cáo cho cơ quan quản lý nhà nước với những lưu ý sau: Thông tư 07/2014/TT-TTCP cho phép đơn kiếu nại, tố cáo, đơn kiện nạt danh (ẩn danh người tố cáo) tuy nhiên hiệu quả này không cao, chấp nhận đơn tập thể. Cho phép gửi đơn...
 6. Minh YMT

  Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Trích điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công...
 7. Minh YMT

  Tôi là người lao động

  Bộ Luật Lao Động số: 10/2012/QH13 ghi rõ: Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Dù bạn là ai, bạn làm bất cứ nghề gì và bạn là người lao động thì vui lòng đọc...
 8. Minh YMT

  Bồi thường cho người bị tai nạn lao động

  Hỏi: Người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động được quy định như thế nào? Trả lời: Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao...
 9. Minh YMT

  chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng LĐ đối với NLĐ bị tai nạn

  Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động...
 10. Minh YMT

  huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ở Tiền Giang

  UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ CÔNG THƯƠNG V/v triển khai thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT Số: 2007/SCT-KTMT Tiền Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang - Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công...