Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

người sử dụng lao động

 1. Minh YMT

  Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

  Trích Bộ Luật Lao Động 2012 Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 1...
 2. Minh YMT

  Tôi là CEO- Giám đốc

  Mục tiêu chính của 1 CEO - Giám đốc (có thể là Chủ hoặc là CEO thuê) là kiếm tiền và phát triển bền vững công ty, tổ chức. Tuy nhiên ngoài nhiệm vụ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ thì việc thiết lập, duy trì, cải tiến hệ thống HSE cũng là trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh (ethics in business) rất quan...
 3. Minh YMT

  chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng LĐ đối với NLĐ bị tai nạn

  Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động...