Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nguy hại

  1. magi maly

    Phân tích chất thải xem có nguy hại hay không?

    Dear mọi người, Em muốn hỏi một chút về việc phân tích chất thải để xem có nguy hại hay không? Chất thải của em là phoi tiện của quá trình tiện, có thể là phoi gang, hoặc phoi thép có lẫn một lượng rất ít hầu như không đáng kể dầu mỡ. Vậy em muốn hỏi là 1. khi phân tích để biết một chất thải có...