nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc

  1. hoahong39

    An Toàn Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

    DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM Các quy định pháp luật ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH Quyết...
scroll-topTop