Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nguyên tắc quản lý chất lượng

  1. Ms Bean

    Những thay đổi trong phiên bản ISO 9001:2015

    ISO 9001:2015 dự định công bố tiêu chuẩn chính thức vào cuối năm 2015. Sẽ có bao nhiêu thay đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 CD? Điều này sẽ phụ thuộc vào việc tiếp nhận và phản ứng đối với dự thảo hiện nay. Dưới đây là các thay đổi chính: 1. Cấu trúc tiêu chuẩn: 8 điều khoản ISO 9001: 2008...
Top