Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nh3

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất Amoniac

    Amoniac Tên theo danh pháp IUPAC: Ammonia; Mã số CAS: 7664-41-7; Công thức phân tử: NH3; Mã số UN: 1005; Theo quy định pháp luật về hóa chất, hóa chất này phải làm: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng phiếu kiểm soát hóa chất độc; + Xây dựng biện pháp hoặc kế hoạch ứng phó sự...
  2. T

    Xử lý mùi hôi chất thải rắn sinh hoạt

    CTR sinh hoạt khi phân hũy sinh khí H2S, Nh3, Ch3SH,... Chúng có mùi hôi đặc trưng khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt con người. hãy chia sẻ kinh nghiệm xử lý của bạn. Thanks