Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nhà máy chè

  1. M

    Nước thải Xin tư vấn về thiết kế Biogas cho nhà máy chè

    em chào các anh chị trong diễn đàn. Hiện tại em làm đề tài tốt nghiệp về quản lý môi trường cho nhà máy chè, trong quá trình làm tốt nghiệp em có nảy ra ý tưởng là làm biogas cho nhà máy. vì nước thải nhà máy chủ yếu ở khâu vệ sinh công nghiệp, tức rủa máy móc sau mỗi mẻ chè, phát sinh nhiều...
Top