Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nhà máy

  1. thuylinh.khmt

    Lập lại ĐTM

    Mọi người cho mình xin ý kiến một chút. Hiện nay nhà máy công ty mình đang trong quá trình xây dựng và đã có quyết định phê duyệt ĐTM, nhưng do xây dựng cũng đã lâu, chưa hoàn thiện qua thực tế nhận thấy một số hạng mục không thực hiện được và một số hạng mục đã được thay thế. Mình có tham khảo...