Ứng dụng Gom Rác GRAC

nhà tuyển dụng

  1. Minh Grac

    Nhà tuyển dụng cần gì ở dân môi trường?

    Nhà tuyển dụng cần gì ở dân môi trường? :32: 1. Kinh nghiệm có liên quan 23% nhà tuyển dụng nói rằng khả năng và kinh nghiệm của các ứng viên có liên quan đến công việc là yếu tố quan trọng nhất đối với quyết định tuyển dụng của họ. 63% trong số họ xem những kinh nghiệm mà các sinh viên có...
Top