nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

  1. T

    NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

    CHÀO CÁC BÁC. hiện em muốn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại công ty, mong các bác có tài liệu cũng như quy trình nhận diện mối nguy có thể chia sẻ cho em với ạ. hiện em đang xây dựng , xác định các mối nguy thường gặp trong sản xuất như: - khu vực làm việc - vị trí công tác - tai các...
scroll-topTop