nhãn hóa chất

 1. antoanhoachat

  Hướng dẫn ghi nhãn hóa chất

  Nhãn hóa chất gồm 11 nội dung. Trường hợp nhãn tiếng anh hoặc tiếng trung phải dịch bằng nhãn phụ bằng tiếng việt có đủ 11 nội dung.Dưới đây là cách viết nhãn hóa chất. 1.Tên hóa chất Tên hóa chất do nhà sản xuất đăng ký theo tên thường gọi, tên thương mại hoặc tên khác được ghi trên nhãn hóa...
 2. halay

  Yêu cầu về nhãn kho hóa chất

  Kích thước nhãn hóa chất trong kho chứa hóa chất là như thế nào? Tuân theo quy định nào theo luật hóa chất . Công ty em sắp bị kiểm tra. Mọi người tư vấn giúp
 3. hoahong39

  Hình đồ cảnh báo hóa chất nguy hiểm

  Một số hình đồ dấu hiệu cảnh báo hóa chất nguy hiểm Xem file đính kèm
scroll-topTop