Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nhân viên compliance

  1. Minh YMT

    Mô tả công việc của nhân viên Compliance

    Đối với những nhà máy chuyên gia công ( thường nằm trong ngành công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ) thì vai trò của 1 nhân viên Compliance là không thể thiếu và quan trọng. Điều đầu tiên và rất rất quan trọng là phải nắm rõ luật HSE, luật lao động và các luật có liên quan. Mô tả công việc của nhân...