nhân viên kinh doanh

  1. T

    Tư vấn  Nhân viên kinh doanh dịch vụ môi trường

    Chào các anh chị trong nhóm, Em là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm trong việc đi xin việc. Em đã ứng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh dịch vụ môi trường của công ty thảo nguyên xanh. Tuy nhiên, em chưa hiểu rõ là nhân viên kinh doanh thì chỉ là người mang hợp đồng về cho công ty...
Top