Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nhảy vì động vật

  1. leeahnjun

    5.000 bạn trẻ tham gia “Nhảy! Vì sự tử tế” kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

    5.000 bạn trẻ tham gia “Nhảy! Vì sự tử tế” kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã Sự kiện “Nhảy! Vì sự tử tế” tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, kết nối giới trẻ cùng nhau đánh thức sự tử tế trong mỗi cá nhân và cộng đồng, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường. Nhảy...