Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nhiệm vụ cán bộ hse

  1. Minh YMT

    Nhiệm vụ cán bộ HSE an toàn sức khỏe môi trường

    Phạm vi nhiệm vụ của cán bộ HSE (cán bộ phụ trách an toàn sức khỏe môi trường) tùy vào chức vụ, mô hình tổ chức, lĩnh vực hoạt động, tính cam kết của lãnh đạo tại các tổ chức khác nhau thì sẽ khác nhau. Mô tả công việc của cán bộ HSE có thể liên quan đến: Cập nhật và đánh giá tuân thủ pháp luật...