Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nhiệt điện

  1. anhgata

    Nước thải Nước Thải Nhiệt Điện

    Các bro có ai đã làm hoặc biết về loại nước thải này thì cứu giúp em/mình với ạ. Loại nước thải này khá hiếm và đặc biệt. Hy vọng mọi người comment thảo luận. Đặc biệt : Đầu vào của em chỉ có như thế này : Dòng 1 : Dầu, mỡ 5m3/h. Dòng 2 : Nước thải từ quá trình lọc bụi, tro và bụi than khoảng...
Top