Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nhiệt độ

  1. H

    Xin thông tin về đặc điểm tự nhiên Hà Nội năm 2013

    Mình đang làm đề án xả thải cho chung cư mà cần có đặc điểm tự nhiên: nhiệt độ, độ ẩm, nắng và bức xạ, tốc độ gió, lượng mưa và điều kiện khí tượng thủy văn của thành Phố Hà Nội. Ai có share cho mình với! Email: hienntcnmt@gmail.com Thanks all!