nhựa ở châu âu

  1. leeahnjun

    Ngày tận thế của sản phẩm nhựa dùng 1 lần ở Châu Âu

    Ngày tận thế của sản phẩm nhựa dùng 1 lần ở Châu Âu Châu Âu muốn dẫn đầu cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa. Vào ngày 18 tháng 1, các quốc gia thành viên EU đã xác nhận thỏa thuận tạm thời đạt được với một chỉ thị mới nhằm đưa ra các hạn chế đối với một số sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Năm 2021...
scroll-topTop