Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nhúng nhựa

  1. Phi Hung

    Xử lý bụi khí thải siêu mịn_Nanotek

    Công ty môi trường Nanotek trãi qua nhiều năm nghiên cứu về khí phát thải và các công nghệ xử lý khí thải. Trong thành phần bụi khí thải có 2 dạng chính là bụi và khói (bụi siêu mịn) :cool: Để loại bỏ thành phần bụi khá đơn giản nhưng phần khói không thể nào xử lý hết và đó cũng là vấn đề khó...