Ứng dụng Gom Rác GRAC

nicotine

  1. D

    Cai thuốc lá bằng… nicotine!

    Đó là một biện pháp cai thuốc mới do nhóm bác sĩ ở ĐH Duke, North Carolina (Mỹ), đề xuất. Theo đó, mỗi khi thèm thuốc, người nghiện chỉ việc cho khoảng 10 mg nicotine dạng lỏng, không màu, không mùi vào thức uống của mình là đủ. Nicotine lỏng giúp người nghiện thuốc cảm thấy thoả mãn tức thời do...
Top