Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nitơ

  1. D

    Phiếu an toàn hóa chất Nitơ

    Nitơ Tên: Nitơ; Mã số CAS: 7727-37-9; Mã số UN: 1066; CTHH: N2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Cơ sở Có hoạt động liên quan đến Nitơ phải xin phép tại cơ quan thẩm quyền những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh...