nói không với rác thải nhựa

  1. leeahnjun

    Du lịch Việt Nam nói không với rác thải nhựa

    Du lịch Việt Nam nói không với rác thải nhựa Ngành du lịch Việt Nam phát động Chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch “Go Green-Du lịch Xanh” cam kết chung tay bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và xác định rõ trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp du...
  2. leeahnjun

    Chúng em nói không với rác thải nhựa trong trường học

    Chúng em nói không với rác thải nhựa trong trường học Rác thải nhựa là những chất không được phân hủy trong nhiều môi trường, nó đang là hiểm họa của môi trường toàn cầu. Hiểu được mối nguy hại mang lại từ rác thải nhựa đối với môi trường nên ngay từ đầu năm học trường Tiểu học Đức Giang, xã...
scroll-topTop