nóng chảy kim loại

  1. hoahong39

    Mối nguy nổ kim loại nóng chảy và biện pháp phòng tránh

    Thời gian gần đây tại Việt Nam xảy ra nhiều vụ nổ do kim loại nóng chảy tiếp xúc với nước điển hình như vụ nổ tại Công ty thép Pomina 3 hay mới đây là vụ nổ xưởng luyện thép tại Nghệ An. Trong bài viết này thongtinantoan sẽ phân tích nguyên nhân và giới thiệu một số biện pháp cơ bản phòng tránh...
scroll-topTop