Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nồng độ bod đầu vào

  1. T

    Nước thải Nồng độ COD BOD đầu vào công nghệ SBR Sequencing batch reactor

    Chào toàn thể anh chị em trong diễn đàn, mình mới vào nghề xử lý nước thải nên có thắc mắc mong các anh chị em giúp: 1. Nồng độ giới hạn đầu vào BOD, COD (mg/l) với công nghệ vi sinh SBR (Sequencing batch reactor)? 2. Nước thải có COD=60000mg/l; BOD=25000mg/l nên xử lý như nào để đạt QCVN40 mức...
Top