nồng độ

  1. H

    mọi người cho e hỏi, có lượng nhiên liệu sử dụng, có nồng độ phát thải làm sao tính được lượng phát

    mọi người cho e hỏi, có lượng nhiên liệu sử dụng, có nồng độ phát thải làm sao tính được lượng phát thải ạ.
  2. P

    Nồng độ CO2 trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới

    Ngày 26/5, Cơ quan khí tượng học thế giới (WMO) thông báo nồng độ khí đi-ô-xít các-bon (CO2) trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới, cho thấy tính cấp bách của các nỗ lực hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên. WMO cho biết trong tháng Tư vừa qua, nồng độ khí CO2 trung...
scroll-topTop