nộp

  1. hoahong39

    Thông tư 150/2014/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế PCCC

    BẠN VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM TIẾNG VIỆT+TIẾNG ANH Ở CUỐI TRANG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày...
scroll-topTop