Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

n:p

  1. V

    Cùng nhau thảo luận về BOD:N:P, COD:N:P

  2. V

    Cùng nhau thảo luận về BOD:N:P, COD:N:P

    Theo mình được biết là các bể vi sinh hiếu khí cần duy trì BOD5:N:p = 100:5:1. Theo tài liệu mình có được thì để xử lý nước thải sơn chứa nhiều hydro các bon thì nước thải đầu vào vi sinh BOD5:COD > 50%, đại loại họ bảo là có BOD5 thì bọn vi sinh mới sống để xử lý COD được. => Theo mình hiểu là...