Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ntsh

  1. thanhhoa_active

    Tư vấn Giải pháp cho ntsh hộ gia đình

    Mọi người tư vấn giúp mình về mô hình xử lý ntsh cho từng hộ gia đình được không? Mình thấy ở nông thôn nước thải không được thu gom xử lý mà thải trực tiếp ra kênh mương, ao hồ. Cứ như thế này thì nông thôn ô nhiễm nhanh lắm.
Top