Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nước đầu vào

  1. H

    Hỏi về vi sinh vật hiếu khí trong xử lý nước thải

    Chào các anh chị, tôi đang vận hành nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp khu vực miền bắc. Vì mới chạy bằng vsv để xử lý (aerotank) nên không biết mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp (<10 độ) thì có ảnh hưởng đến vi sinh vật nhiều hay không? Có cần các...