Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nước sông đà

  1. Hongmainguyen

    Lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước sau khi Viwasupco cấp nước trở lại

    Ngày 18/10, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục lấy mẫu nước tại đại diện một số hộ dân nhằm đối chiếu kết quả từ nhà máy về đến hộ sử dụng có bị suy giảm chất lượng nước cũng như có bị nhiễm hay không? Thành phố Hà Nội đang yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường thành...