nước tái sử dụng

  1. L

    Nước cấp Hội thảo: Công nghệ tái sử dụng nước thải ngành dệt may

    Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) phối hợp DuPont (Mỹ) và Công ty TNHH Lavasa tổ chức Hội thảo với chủ đề: Công nghệ DuPont Water Solutions trong tái sử dụng nước thải ngành dệt may. Hiện nay, tái sử dụng nước thải trong ngành Dệt may đang là vấn đề được quan tâm khi xanh hóa trở thành xu thế...
scroll-topTop