Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nước thải bệnh viện

  1. ryta

    tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải quy mô 300 giường bệnh

    với đề tài đồ án như trên thì mình nên xử dụng tiêu chuẩn nào để thiết kế
  2. tnghiax

    Xử lý nước thải Trung tâm y tế cấp huyện

    Mọi người có ai đã thiết kế HTXL nước thải Bệnh viện chưa, công suất nhỏ thôi (2-3 m3/ngày.đêm), hoạt động của BV có phẫu thuật. Nếu có tài liệu cho mình xin tham khảo với nhé. Nếu có hiệu suất qua các bể thì càng tốt. thanks so much! mail của mình nè: nghiaenviqn@gmail.com
Top