Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nước thải công nghiệp

 1. anhgata

  Nước thải Nước Thải Nhiệt Điện

  Các bro có ai đã làm hoặc biết về loại nước thải này thì cứu giúp em/mình với ạ. Loại nước thải này khá hiếm và đặc biệt. Hy vọng mọi người comment thảo luận. Đặc biệt : Đầu vào của em chỉ có như thế này : Dòng 1 : Dầu, mỡ 5m3/h. Dòng 2 : Nước thải từ quá trình lọc bụi, tro và bụi than khoảng...
 2. H

  Nước thải Hỏi về bùn hoạt tính khó lắng và công nghệ màng vi sinh chuyển động MBBR

  Chào các anh chị trong diễn đàn, hiện tôi đang vận hành hệ thống xử lý nước thải cho một khu công nghiệp nhỏ có công suất khoảng 400m3/ngày đêm. Khu công nghiệp chủ yếu tập trung các nhà máy cơ khí, thực phẩm. Hiện tại hệ thống đang gặp vấn đề như sau: 1. Tình trạng bùn hoạt tính khó lắng diễn...
 3. Minh Grac

  QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của...
Top