nước thải phòng khám

  1. P

    Nước thải  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÁC PHÒNG KHÁM QUY MÔ DƯỚI 5 M3/NGÀYĐÊM

    XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÁC PHÒNG KHÁM (Quy mô công suất < 5 m3/ngày.đêm) I. Các văn bản của nhà nước quy định về xử lý nước thải y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh 1. Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chuẩn thiết kế phòng khám đa khoa khu vực tiêu chuẩn ngành. Tại điều 7...
Top