Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nước thải sau mạ

  1. H

    Nước thải xưởng mạ sau xử lý có màu vàng

    Mình đang theo dõi chất lượng nước của doanh nghiệp mạ. Trước đây nước thải của DN sau xử lý có màu xanh (vượt Cu và CN- rất nhiều). Saukhi đơn vị đấy khắc phục lại hệ thống: họ bổ sung hóa chất khử CN- và dùng than hoạt tính để hấp thụ chất ô nhiễm thì...
Top