nuôi trồng thủy sản

  1. HydroFlowVN

    Nước cấp Thử nghiệm hiệu quả diệt khuẩn của thiết bị Hydro Flow

    Mục tiêu thử nghiệm: Kiểm nghiệm hiệu quả diệt khuẩn của thiết bị Hydro Flow Nguồn nước sử dụng cho thử nghiệm: Nước thải sinh hoạt Thiết bị sử dụng gồm: Thiết bị HydroFlow S38, bơm nước tuần hoàn, 1 thùng nhựa 20lit, 2 chai lấy mẫu được khử trùng bằng cồn công nghiệp Phương pháp thực...
scroll-topTop