ô nhiễm đô thị

  1. T

    Người dân đô thị sống trong… bụi và rác

    Hầu hết các đô thị lớn đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày một tăng cao. Trong đó ô nhiễm không khí di bụi vẫn là vấn đề nổi cộm trong năm vừa qua. Ghi nhận cục bộ tại một số thời điểm, ô nhiễm NO2 xuất hiện tại khu vực giao thông trong một số đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM...
scroll-topTop