Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ô nhiễm rác thải

  1. leeahnjun

    Ảnh hưởng của ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tới các loài chim biển trên toàn thế giới

    Ảnh hưởng của ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tới các loài chim biển trên toàn thế giới Ô nhiễm nhựa trên biển và đại dương hiện nay đang là vấn đề gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng tới tác động môi trường biển và hải đảo. Sự suy giảm nguồn lợi thủy sản, lượng hải sản bị nhiễm nhựa gia tăng...