ô nhiễm trắng

  1. leeahnjun

    Chung tay giảm ô nhiễm “trắng”

    Chung tay giảm ô nhiễm “trắng” Tại TPHCM, Liên minh châu Âu thông qua Mạng lưới Đông Nam Á - châu Âu, đã làm việc với các cơ quan chức năng TPHCM để bàn giải pháp thu gom và tái chế nhựa thải trên địa bàn thành phố. Chôn lấp 90% rác thải Phân tích về hiện trạng rác thải nhựa tại TPHCM, bà...
scroll-topTop