Ứng dụng Gom Rác GRAC

ohasa

  1. yeumoitruong2010

    Khóa học OHSAS 18001 tháng 5/2014

    HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 Nơi ban hành: Viện tiêu chuẩn Anh Tiếng anh: Occupational Health and Safety Assessment Series Yêu cầu: Học viên đã trải qua khóa học HSE basic hoặc có kiến thức, kinh nghiệm về an toàn. Nội dung: Nguồn gốc...
Top