one

  1. F

    Tư vấn  nhờ các bạn tư vấn về nước thải sau xử lý trong KCN

    Nhà máy mình nằm trong KCN Niện tai mình có thắc mắc là: nước thải sau khi xử lý đạt loại B, có được tái sử dụng lại không, và điều luật nào quy định về khoản này. cám ơn các bạn đã ghé qua và quan tâm nha.
Top